EDSYN SW021-20desoldering wick, 1,5 m, 2,0 mm

...mehr
EDSYN desoldering wick for lead-free solder joints

 • with flux
 • special for lead-free desoldering
 • small desoldering wires
 • quality copper wires
 • no cleaning after desoldering
 • flux according to F-SW 32
 • without halogen
 • spools are ESD safe
 • ESD working possible
 • large variety of width and length allows to de-solder many different components and other applications of the industry

 • GHS05
 • Gevarenaanduidingen

  H317Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

 • Veiligheidsinstructies

  P280Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  P313Een arts raadplegen.

  P333Bij huidirritatie of uitslag:

  P362Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
 • Algemeen
  • Type
  • Entlötlitze
  • Materiaal
  • Kupfer
 • Afmetingen
  • Lengte
  • 1.5 m
  • Breedte
  • 2.0 mm
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Achtung
  • H-sets
  • H317
  • P-sets
  • P280, P333, P313, P362, P364